User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Drepturile si libertatile strainilor pe teritoriul Spaniei.

Legea Organica spaniola 4/11 ianuarie 2000 asupra drepturilor si libertatilor strainilor în Spania si asupra integrarii lor sociale

            Modificata prin:

Legea Organica 8/2000 din 22 decembrie
Legea Organica 11/2003 din 29 septembrie
Legea Organica 14/2003 din 20 noiembrie

            De :

Sunt considerati straini cei care nu au nationalitate spaniola. Cetatenii Statelor Membre ale UE se vor supune legislatiei UE, Legea 4/2000 fiind aplicata acestora doar în cazul aspectelor mai favorabile. Agentii diplomatici si functionarii consulari acreditati în Spania, reprezentantii si delegatii misiunilor permanente, functionarii organizatiilor internationale sau interguvernamentale, precum si familiile acestora sunt exclusi din mediul de aplicare al acestei legi.


I. DREPTURI SI LIBERTATI ALE STRAINILOR:

Dreptul la documentatie - Strainii care se gasesc pe teritoriul statului spaniol au dreptul si obligatia de a pastra documentele care le dovedesc identitatea, eliberate de catre tara de origine, precum si actele care dovedesc legalitatea lor în Spania. Strainii carora li s-a eliberat o viza de munca pe o durata mai mare de sase luni, vor obtine cartela de identitate, pe care trebuie sa o solicite personal în termen de o luna de la intrarea în Spania sau din momentul în care primeste autorizatia de a ramâne în Spania.

Dreptul la participarea publica – primariile vor înregistra strainii care rezida într-un municipiu si vor facilita exercitarea dreptului de vot al acestora, în timpul proceselor electorale democratice din tara de origine.

Libertatea de a se întruni, manifesta si asocia – Strainii au dreptul de a se reuni si de a se asocia, în conformitate cu legile care reglementeaza acest drept si pentru cetatenii spanioli, drepturi pe care le poate exercita atunci când obtine autorizatiile de sedere sau de rezidenta în Spania.

Dreptul la educatie – Toti cetatenii care au vârsta mai mica de 18 ani au dreptul la educatie si trebuie sa fie educati în aceleasi conditii ca si cetatenii spanioli, drept care cuprinde accesul la învatamântul de baza, gratuit si obligatoriu, la obtinerea titulaturii academice corespunzatoare si accesul la sistemul public de burse si de ajutor. Strainii rezidenti vor avea dreptul la educatie neobligatorie în aceleasi conditii ca si spaniolii.

Dreptul de a muncii si dreptul la asigurare sociala – Strainii rezidenti vor avea drept de a-si exercita activitatea platita pe cont propriu sau pentru altcineva, precum si accesul la Sistemul de Asigurare Sociala. Acestia au dreptul de a accede, în conditii de egalitate cu nationalii Statelor Membre ale UE, ca personal muncitor în serviciul administratiei publice, în acord cu principiile constitutionale de egalitate, merit si competenta, precum si de publicitate.

Libertatea de a se afilia în mod liber sindicatelor sau unei organizatii – Strainii rezidenti au dreptul de a se afilia în mod liber sindicatelor sau unei organizatii profesionale, în aceleasi conditii ca si muncitorii spanioli.

Dreptul la asistenta sociala – strainii rezidenti au dreptul la asistenta sanitara în aceleasi conditii ca si spaniolii, precum si la asistenta sanitara publica de urgenta în momentul în care sufera de boli grave sau au suferit accidente. Femeile straine însarcinate au dreptul la asistenta sanitara în timpul sarcinii, nasterii si dupa nastere, iar straini mai mici de 18 ani, care se gasesc în Spania, au dreptul la asistenta sociala.

Dreptul la asigurare sociala si la servicii sociale – Strainii rezidenti au dreptul la acces la prestatiile si serviciile de asigurare sociala în aceleasi conditii ca si spaniolii. Strainii, indiferent de situatia lor administrativa, au drept la serviciile si prestatiile de natura normala.

Aplicarea acelorasi impozite pentru straini ca si pentru spanioli – strainii se vor supune acelorasi impozite ca si spaniolii. strainii au dreptul de a-si transfera încasarile si economiile obtinute în Spania în tara lor sau oricare sau oricare alta tara, în conformitate cu cele stabilite prin legislatia spaniola.

Dreptul la intimitate familiala – sotul/sotia care a obtinut rezidenta în Spania din motive familiale, precum si rudele sale, îsi vor pastra rezidenta chiar si în cazul în care s-a rupt legatura matrimoniala prin care s-a obtinut aceasta rezidenta.

Familiile reîntregite – strainul rezident are dreptul de a aduce în Spania urmatoarele rude:

a)sotul sau sotia,

b)copilul rezidentului si al sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati, atâta timp cât sunt minori sau au un handicap, în conformitate cu legea spaniola sau cu legea din tara de origine si nu sunt casatoriti,

c)minorii, cei care nu pot avea grija de ei însisi sau cei care nu se pot prezenta singuri în fata legii, fiind rezidentul reprezentantul lor legal,

d)parintii (bunicii) celui cu care rezidentul se reuneste sau ai sotului/sotiei, când acestia se afla în grija sa si daca exista motive care sa justifice autorizarea rezidentei lor în Spania.

Strainii care au obtinut rezidenta în virtutea unei reîntregiri, vor putea sa-si exercite, la rândul lor, dreptul la reîntregire cu propriile lor familii, atâta timp cât poseda o autorizatie de rezidenta si de munca obtinute în mod independent fata de autorizatia de reîntregire. Când e vorba despre parinti (bunici) care s-au alaturat familiei pentru a face o reîntregire a acesteia, la rândul lor, acestia pot face o reîntregire proprie numai dupa ce au obtinut statutul de rezident permanent si li s-a demonstrat solvabilitatea economica.

Procedura de reîntregire familiala – Strainii care vor sa-si exercite acest drept trebuie sa solicite o autorizatie de rezidenta pentru reîntregirea familiei în favoarea membrilor familiei pe care o doresc sa o reîntregeasca si sa faca dovada ca dispun de o locuinta adecvata si de mijloace de supravietuire adecvate pentru a satisface necesitatile familiei reunite de acesta. Cei care vor sa îsi aduca membri sai de familie trebuie sa îndeplineasca conditia de a fi rezidat un an în Spania si au autorizatie de a rezida cel putin înca un an. Când se accepta solicitarea de reîntregire de familie, autoritatea competenta va expedia în favoarea membrilor familiei care urmeaza sa se alature, o autorizatie de rezidenta a carei durata va fi egala cu perioada de valabilitate a autorizatiei de rezidenta a persoanei care solicita regruparea.

Consecintele reîntregirii familiale în circumstante speciale – sotul/sotia care s-a alaturat familiei va putea obtine o autorizatie de rezidenta independenta atunci când va obtine o autorizatie de a munci. În cazul în care sotul/sotia au fost victima violentei domestice, va putea sa obtina autorizatia de rezidenta independenta din momentul în care se va dicta un ordin de protectie în favoarea acesteia. Copii care s-au alaturat familiei vor obtine o autorizatie de rezidenta independenta atunci când ajung la majorat si obtin o autorizatie pentru a muncii.

Garantii juridice - Dreptul la asistenta juridica gratuita – strainii care se afla în Spania si care nu au resurse economice suficiente, au dreptul la asistenta juridica gratuita în procedeele administrative sau judiciare care pot duce la denegarea intrarii sale, la întoarcerea sau expulzarea sa din teritoriul spaniol si în toate procedeele în materie de azil. De asemenea, acestia au dreptul de a fi asistati de un traducator daca nu înteleg limba oficiala care se utilizeaza. Strainii rezidenti care demonstreaza insuficienta resurselor economice pentru a face fata unui proces au dreptul la asistenta juridica gratuita în conditiile egale ca si spaniolii în procesele în care iau parte, indiferent de jurisdictia din care fac parte.  De asemenea, deciziile si hotarârile administrative adoptate, legate de straini, au posibilitatea de a fi atacate, în conformitate cu prevederile legii. La procedeele administrative au dreptul legal de a interveni ca interesate organizatiile constituite în mod legal în Spania pentru apararea imigrantilor, în mod expres desemnate de catre acestia.

Decizii anti-discriminare – Actul de discriminare = orice actiune care, în mod direct sau indirect, are o nuanta de diferentiere, excludere, restrângere sau preferinta împotriva unui strain, referitor la rasa, culoare, ascendenta sau origine, nationalitate sau etnie, convingeri sau practici religioase si care are drept scop sau efect sa distruga sau sa limiteze recunoasterea sau functia, în ceea ce priveste egalitatea, drepturile umane si libertatile fundamentale în câmpul politic, economic sau cultural. Reprezinta acte de discriminare împotriva unui cetatean strain, care se afla legal în Spania, numai pentru conditia acestuia de strain sau pentru ca apartine unei anumite rase, religii, etnii sau nationalitati urmatoarele: 1. actiunile efectuate de catre o autoritate sau functionar public sau personal, însarcinat cu serviciul public, prin care se realizeaza un act discriminator interzis de lege; 2. toti cei care impun conditii mai grave decât cele impuse spaniolilor sau care implica rezistenta în facilitarea de bunuri si servicii catre un strain, numai pentru motivul ca acesta este strain sau pentru ca apartine unei anumite rase, etnii sau nationalitati; 3. toti cei care impun conditii în mod nelegitim, care limiteaza accesul la munca, locuinta, educatie, formarea profesionala si la serviciile sociale si de asistenta sociala; 4. toti cei care împiedica exercitarea unei activitati economice care a fost întreprinsa în mod legal de catre un strain care rezida în mod legal în Spania; 5. constituie o discriminare directa sau indirecta, orice tratament care deriva din adoptarea de criterii care sa prejudicieze muncitorii din cauza conditiei lor de straini.
 
II. REGIMUL JURIDIC AL STRAINILOR

Intrarea pe teritoriul spaniol – la intrarea în Spania, strainul trebuie sa prezinte pasaportul sau documentul de calatorie care sa-i dovedeasca identitate. Strainii care au fost expulzati nu vor pute intra în Spania, pe toata durata cât se întinde interzicerea de patrundere.

Tipuri de vize
1. Viza de tranzit = da posibilitatea traversarii zonei de tranzit internationale a unui aeroport spaniol sau de traversare a teritoriului spaniol.

2. Viza de sedere = da posibilitatea unei sederi neîntrerupte sau la sederi succesive pe o perioada sau pe perioade a caror durata totala sa nu depaseasca trei luni pe semestru începând cu data primei intrari.

3. Viza de munca si de rezidenta = abiliteaza exercitarea unei activitati lucrative sau profesionale.

4. Viza de munca si de rezidenta = abiliteaza exercitarea unei activitati de munca sau profesionale, pentru altcineva sau pentru sine si pentru rezidenta.

5. Viza de studii = permite ramânerea în Spania pentru realizarea cursurilor, studiilor, activitatii de cercetare sau de formare.

Iesirea din Spania = Iesirea de pe teritoriul spaniol se va putea realiza în mod liber, mai putin în cazurile prevazute de Codul Penal spaniol. Iesirea este obligatorie în urmatoarele cazuri: expulzarea prin hotarâre judecatoreasca; expulzarea sau întoarcerea din motive administrative; raspunsul negativ din motive administrative la solicitarile formulate pentru strain de a continua sa ramâna pe teritoriul spaniol sau lipsa autorizarii de a se afla în Spania.

Sederea = sederea reprezinta ramânerea pe teritoriul spaniol pe o perioada de timp nu mai mare de 90 de zile într-o perioada de sase luni. Se va putea ramâne în Spania si peste aceasta perioada de trei luni numai în situatia în care exista o prelungire a autorizatiei de sedere.

Rezidenta temporara.  Rezidentii = sunt rezidenti strainii care se regasesc în Spania si care sunt posesori ai unei autorizatii de rezidenta. Rezidenta temporara = este situatia care autorizeaza strainul sa ramâna pe teritoriul Spaniei pe o perioada mai mare de 90 de zile si mai mica de 5 ani. Autorizatiile cu o durata mai mica de 5 ani vor putea sa se reînnoiasca printr-o solicitare a celui interesat. Aceasta i se va acorda strainului care dovedeste ca dispune de mijloace de viata suficiente pentru a face fata cheltuielilor de întretinere si de sedere. Pentru autorizarea de rezidenta temporara este nevoie ca strainul sa nu aiba cazier în Spania sau în tarile în care a rezidat anterior, sa nu existe delicte în sistemul spaniol sa nu figureze ca neacceptabil pe teritoriul tarilor cu care Spania a semnat acord în acest sens.

Rezidenta permanenta = este situatia în care este autorizat sa ramâna în Spania pe o perioada nedeterminata si sa munceasca în conditii de egalitate cu spaniolii. Vor avea dreptul de a ramâne permanent cei care au avut rezidenta temporara timp de 5 ani în mod continuu.

Regimul special pentru studenti = scopul studentului strain trebuie sa fie acela de a participa la cursuri sau de a continua studiile sau de a realiza activitati de investigatie sau de formare, neplatite ca  munca, în oricare dintre centrele de nivel superior sau stiintific spaniole, publice sau private, oficial recunoscute. Situatia strainului student va fi cea de sedere, iar durata autorizatiei va fi egala cu cea a cursului la care s-a înscris, aceasta urmând sa fie prelungita anual. Studentii straini nu vor fi autorizati pentru a desfasura o activitate retribuita, pe cont propriu sau pentru altcineva. Totusi, în masura în care acest fapt nu limiteaza continuarea studiilor, acestia vor putea desfasura activitati platite, în timp partial sau pe o durata determinata. Studentii straini pot fi angajati în serviciul Administratiilor publice.

Rezidenta apatrizilor, celor fara documentatie si refugiatilor = Ministerul de Interne va recunoaste conditia de apatrid a strainilor care, afirmând ca nu au nationalitate, reunesc conditiile prevazute în Conventia asupra Statutului Apatrizilor, semnata la New York la 28 septembrie 1954. Hotarârea favorabila solicitarii de azil în Spania presupune recunoasterea conditiei de refugiat a solicitantului, care va avea drept sa rezide în Spania si sa desfasoare activitati de munca, profesionale si comerciale.

Rezidenta minorilor = În cazul în care autoritatile spaniole localizeaza un strain fara documente a carui vârsta sub 18 ani nu poate fi stabilita cu exactitate, îi va fi eliberat de catre serviciile competente pentru protectia minorilor, ajutorul imediat de care are nevoie, în conformitate cu cele stabilite prin legea de protectie juridica a minorului, urmând a s face demersurile pentru stabilirea exacta a vârstei minorului, în colaborare cu institutiile sanitare necesare. Autoritatile spaniole vor realiza demersurile necesare întoarcerii în tara de origine a acestuia, acolo unde se afla familia sa sau în vederea ramânerii în Spania.

Autorizarea pentru realizarea activitatilor lucrative = vor primi autorizatie pentru munca strainii mai mari de 16 ani. Daca este cazul unei profesii pentru care este necesara o calificare speciala, acordarea de autorizatie va fi conditionata de existenta unei omologari a calificarii respective. Pentru angajarea unui strain, angajatorul trebuie sa solicite autorizatia de munca. Lipsa respectivei autorizatii din partea angajatorului nu va lipsi de valabilitate contractul de munca în ceea ce priveste drepturile muncitorului strain si nici nu va constitui un obstacol pentru prestatiile care i-ar putea corespunde.

Autorizatia de munca pe cont propriu = pentru realizarea unei activitati economice pe cont propriu, strainul trebuie sa justifice îndeplinirea tuturor cerintelor pe care legislatia spaniola le specifica pentru cetatenii spanioli. Autorizatia de munca are o durata mai mica de cinci ani.

Contingentul de muncitori straini = Guvernul spaniol va putea aproba un contingent anual de muncitori straini. Contingentul va putea stabili un numar de vize pentru a cauta slujbe pentru copiii si nepotii celor care sunt de origine spaniola. Ofertele de munca realizate prin contingent se vor orienta de preferinta catre tarile cu care Spania a semnat acorduri asupra regularizarii fluxurilor.

Exceptii de la autorizarea pentru munca = nu este necesara autorizatia de munca pentru exercitarea urmatoarelor activitati: tehnicieni si oameni de stiinta straini, invitati sau angajati de catre stat; profesorii straini invitati sau angajati de catre o Universitate spaniola; personalul de conducere si cadrele didactice straine ale institutiilor culturale; functionari civili sau militari; persoane care lucreaza în domeniul informatiei, în corespunzator acreditati; membri misiunilor stiintifice internationale care realizeaza lucrari si investigatii în Spania; artistii; ministrii, reprezentantii bisericii; spaniolii nativi care si-au pierdut nationalitatea; minorii straini care au vârsta de munca, tutelati de catre institutiile care protejeaza minorii.

Regimul special al muncitorilor sezonieri = pentru a le da autorizatiile de munca ar trebui sa se garanteze ca muncitorii temporari vor fi gazduiti în conditii de demnitate si igiena adecvate. Ofertele de munca sezoniera se orienteaza în mod preferential spre tarile cu care Spania a semnat acorduri asupra reglementarii fluxurilor migratoare.

Muncitorii transfrontalieri = Muncitorii straini care desfasoara activitatea în Spania (la zona de granita) si se întorc la locul lor de rezidenta zilnic, trebuie sa obtina autorizatia corespunzatoare, cu cerintele si în conditiile în care se elibereaza autorizatiile de regim normal.


III. TAXELE PENTRU AUTORIZATIILE ADMINISTRATIVE SI PENTRU DEMERSURILE DE SOLICITARE DE VIZA

Servicii pentru care se vor plati taxe = Se impun taxe pentru eliberarea de autorizatie administrativa si expedierea documentelor de identitate, precum si prelungirea, modificarile si reînnoirilor acestora, mai ales pentru:

 > autorizatii pentru prelungirea sederii în Spania,
 > autorizatii de rezidenta în Spania,
 > eliberarea autorizatiei de munca,
 > eliberarea de carti de identitate pentru straini,

Taxele vor fi platite atunci când se va oferi autorizatia/documentul. În cazul vizelor, taxele se vor plati în momentul prezentarii solicitarii de viza.

Infractiuni sanctionate de statul spaniol = se considera infractiuni usoare: a) omiterea sau întârzierea comunicarii catre autoritatile spaniole a schimbarilor în ceea ce priveste nationalitatea, starea civila sau domiciliul; b) întârzierea, pâna la 3 luni, în solicitarea de reînnoire a autorizatiei expirate; c) aflarea în situatie de munca pe teritoriul spaniol fara autorizatie administrativa pentru a muncii pe cont propriu atunci când exista o autorizatie de rezidenta temporara; se considera infractiuni grave: a) aflarea în situatie de ilegalitate pe teritoriul spaniol prin neobtinerea prelungirii de sedere, lipsa de autorizatie de rezidenta sau din motive de expirare a acesteia de mai mult de trei luni; b) neanuntarea Ministerului de Interne cu privire la schimbarile legate de nationalitate, stare civila sau domiciliu; c) participarea la actiuni contra ordinii publice; se considera infractiuni foarte grave: a) participarea la actiuni contra sigurantei statului spaniol; b) introducerea, promovarea, favorizarea sau facilitarea în vederea obtinerii unui profit, în mod individual sau facând parte dintr-o organizatie, a imigratiei clandestine de persoane.

Sanctiuni = infractiunile usoare – amenda de pâna la 300 de euro; infractiunile grave – amenda de la 301 pâna la 6.000 euro; infractiuni foarte grave – amenda de la 6.001 pâna la 60.000 euro. Infractiunile foarte grave vor fi considerate gratiate dupa trei ani, cele grave dupa doi ani si cele usoare dupa sase luni. Sanctiunile impuse pentru infractiuni foarte grave vor fi considerate gratiate dupa 5 ani, cele grave dupa 2 ani, iar cele impuse pentru sanctiuni usoare dupa un an.

Expulzarea din teritoriu = atunci când infractorii sunt straini si comit acte catalogate ca fiind foarte grave sau grave, va putea sa se aplice expulzarea din teritoriul spaniol în locul sanctiunii cu amenda. Nu pot fi expulzati: a) persoanele nascute în Spania care au rezidat în mod legal pe teritoriul spaniol în ultimii 5 ani; b) persoanele care au rezidenta permanenta; c) spaniolii care si-au pierdut nationalitatea spaniola; d) cei care sunt beneficiarii unei indemnizatii de incapacitate permanenta de munca ca o consecinta a unui accident de munca.  Orice expulzare atrage dupa sine interzicerea pe teritoriul spaniol pentru o perioada de cel putin 3 ani pâna la maxim 10 ani.

Modalitatea de recurs la hotarârile judecatoresti asupra strainilor = Atunci când strainul nu se gaseste în Spania, va putea face recurs atât pe cale administrativa cât si judecatoreasca prin reprezentantele diplomatice sau consulare corespunzatoare, care vor trimite recursul organului competent.


            DISPOZITII ADITIONALE

Termenul maxim pentru rezolvarea dosarelor = termenul general maxim pentru anuntarea hotarârilor luate în legatura cu solicitarile de autorizare care se formuleaza de catre cei interesati va fi de trei luni, începând cu ziua urmatoare datei la care s-a facut înregistrarea la organul competent pentru a se face demersuri. Cererile care nu primesc raspuns în acest termen, se considera ca fiind respinse. Solicitarile de prelungire a autorizatiei de rezidenta, precum si reînnoirea autorizatiei de munca se vor rezolva si anunta în termen de maxim trei luni.

Cererile nu vor vi admise în urmatoarele cazuri: lipsa de legitimitate a solicitantului; prezentarea cererii în afara termenului legal stabilit; solicitantului îi este interzisa intrarea sa pe teritoriul Spaniei.


Material adaptat de Nadia Constantin, sef serviciu CIDLM
3.12.2004

sursa: OMFM - Oficiul pentru migratia fortei de munca