Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

      
 

Sample Image

 

 

 

        Ploiesteanca,Mioara Andone Petrescu este directoarea Universitatii Spiru Haret Spania.Ea a fost multipla campioana a Romaniei la gimnastica ritmica si antrenoare a selectionatei romane cu care a participat la 2 mondiale si 2 europene.Din 2004 a ramas in Spania unde s-a ocupat in continuare de antrenorat in cadrul a doua cubluri de gimnastica ritmica sau ca antrenor personal a unor VIP-uri din masmedia spaniola,cine sau teatru.A introdus modalitati noi de fitness ,agua gim.,yoga dans , gimnastica antistress,tehnici corporale in estetica miscarii si a promovat aparate de tipul girotron in pillates , a fost in echipa celor care au elaborat proiectul Centrului Hispano-Roman din Alcala de Henares,prezideaza  ong-ul feminist A FLOR DE PIEL,care se lupta pentru integrarea femeilor inmigrante in viata sociala din Regatul Spaniei

Din 2007 cunoscuta Univesitate Spiru Haret a numito in functia de director al Centrului ID Spania cu sediul la Madrid, C/Rodriquez San Pedro nr.7 .
        Intrun spatiu modern  de 400 m patrati, dotat cu o biblioteca de 600 volume in limba romana si o galerie expozitionala-pinacoteca de opere de arta, prin colabrarea intrinseca cu Institutul de Dezvoltare “IDEA”puteti beneficia de un modern sistem de educatie.Aici functioneza peste 30 de facultati,cursuri de masters si doctorate
       Suntem in anul 2007.Anul revolutiilor tehnologice.Daca va imaginati stilul universitatilor clasice ,va inselati.Aici este o universitate virtuala . Corpul profesoral de inalta calificare va stau la dispozitie doar prin comunicarea  net work.
     Mioara Andone are amabilitatea de a ne explica daca doar pretul economic este atuul care a facut ca peste 100 de noi cereri in ultimele doua  saptamini sa fie depuse pentru  urmatorul an universitar
      INTREBARE: care sunt tainele acestei explozii de rezervare a locurilor de student in carul acestei” oaze” de cultura educationala si ce ne ofera ea pentru accésit doar 300€ pe an
          .
          Daca imi permiteti sa utilizez o metáfora ,Universitatea pe care o reprezint este un fel de Ferrari al invatamantului romanesc Iar aici echipa pe care o conduc din care  pot mentiona pe Elena Arvatu,Roxana sau Bogdan suntem trup si suflet proiectului .
Clar acum multi un inteleg de ce si cum se poate studia din camera de lucru ,din pat chiar si daca diplomele sunt recunoscute pe plan nacional sau international…
Aici in Spania avem un birou extraordinar de bine amplasat in centru capitalei cu o dotare de ultima generatie…si avem peste 380 de studenti inscrisi
Noi am reusit ca in parteneriat cu Institutul de Dezvoltare Emigratie (IDEEA) sa dezvoltam o activitate viabila si eficienta pentru cei ce vor sa studieze romneste.Aceasta nu se datoreaza doar pretului relativ scazut (doar 300 euro pe an educational)dar si a calitatii colectivului profesoral.In curand semintele noatre care deja au prins rod vor avea si fructe si vom putea demonstra prin cei ce vor primii diplomele respective calitatea pregatirii lor profesionale.Nu doar in Spania sau Romania vor fi buni ingineri,profesori,medici…ci in toata Uniunea Europeana unde ei isi vor deschide aripile…
De ce suntem atat de solicitati ?Pentru ca aceasta noua formula de studiu are printre altele urmatoarele avantaje:
-flexibilitate,disparitia conditionarii timpului si spatiului,nelimitare orelor de studiu si prezenta in aulele studentesti,pretul scazut..accesul informational nelimitat,rapiditatea procesului comunicational,pregatirea complexa cu posibilitatea adaptarii in societatile europene,formarea unei elite din diaspora si daramarea topicului roman in Spania egal capsunar.Universitatea noastra detine unul dintre serverurile de cea mai mare potenta mondiala ...ne batem cu universitati de renume mondial ca Harvard,Oxford..!Nu doar am intrat in Europa in acest domeniu ci chiar suntem printre primele trei potente mondiale de sistem educational!
Înfiinþatã în 1991, în cadrul Universitãþii „Spiru Haret“ funcþioneazã astãzi 30 de facultãþi cu peste 50 de specializãri acreditate. UniversitateaSpiru Haret are o structurã complexã ce denotã diversitatea specializãrilor – de la drept, administraþie publicã ºi cu profil economic, pânã la arhitecturã ºi medicinã veterinarã, de la filosofie-jurnalism ºi sociologie-psihologie, pânã la istorie ºi relaþii internaþionale, de la matematicã ºi informaticã la teatru, muzicã ºi educaþie fizicã ºi sport. Dar cel mai important aspect este faptul cã, din punct de vedere al conþinutului procesului de învãþãmânt, al metodologiei procesului didactic ºi al legãturii cu evoluþia ºtiinþei ºi societãþii, facultãþile Universitãþii „Spiru Haret“ se situeazã, astãzi, la standardele europene. Aceastã concluzie nu este una de complezenþã, ea fiind susþinutã de realizãrile deosebite din cercetarea ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi a studenþilor, de rezultatele obþinute de absolvenþii Universitãþii la examenele de licenþã, reuºita marii majoritãþi a absolvenþilor în carierã, fiind o dovadã certã a faptului cã la „Spiru Haret“ se face ºcoalã
ID -învãþãmântul viitorului - Dincolo de dotãri, însã, ceea ce face din „Spiru Haret“ o universitate modernã este calitatea învãþãmântului ºi orientarea ei spre viitor. Astfel, pe lângã formele tradiþionale de învãþãmânt (de zi ºi cu frecvenþã redusã), „Spiru Haret“ a introdus ºi învãþãmântul la distanþã. Specific secolului XXI, învã-þãmântul la distanþã beneficiazã de o atenþie cu totul aparte din partea conducerii Universitãþii ºi a facultãþilor care s-au ocupat îndeaproape de conceperea, organizarea ºi funcþionarea acestei forme de învãþãmânt care rãspunde unei necesitãþi actuale, fiind consideratã, de pe acum, forma de învãþãmânt a viitorului. Faptul cã la Universitatea „Spiru Haret“ învãþãmântul la distanþã nu este un simplu moft o dovedeºte existenþa unui post propriu de televiziune. Post naþional universitar ºi cultural, care transmite, direct ºi înregistrate, cursuri, dezbateri, sinteze ºi consultaþii, TV „România de Mâine“ reprezintã un atu major al Universitãþii „Spiru Haret“ în promovarea unui învãþãmânt la distanþã la acelaºi nivel calitativ cu cel din þãrile UE. „Spiru Haret“ promoveazã un învãþãmânt cu o pregnantã dimensiune socialã Universitatea „Spiru Haret“ a creat o reþea de centre pentru învãþãmânt la distanþã la scarã naþionalã, un asemenea centru funcþionând în fiecare municipiu reºedinþã de judeþ. Acest lucru demonstreazã cã „Spiru Haret“ promoveazã un învãþãmânt cu o pregnantã dimensiune socialã. În cadrul Universitãþii „Spiru Haret“ funcþioneazã peste 40 de centre teritoriale pentru învãþãmântul la distanþã, care beneficiazã de serviciile postului TVRM, prin care studenþii din toatã þara ai USH au acces la cursuri, consultaþii, îndrumãri metodologice etc. Mai mult, rãspunzând numeroaselor solici-tãri ale diasporei româneºti, „Spiru Haret“ a înfiinþat centre pentru învãþãmânt la distanþã ºi peste hotare, la Chiºinãu , New York, Madrid ºi Tel-Aviv. „Spiru Haret“ oferã tinerilor ºansa reuºitei în viaþã Prestigiul Universitãþii „Spiru Haret“ în plan intern ºi internaþional (dovadã ºi colaborãrile ºi parteneriatele cu numeroasele universitãþi de prestigiu din SUA ºi Europa) ºi calitatea învãþãmântului, precum ºi condiþiile materiale ºi facilitãþile acordate studenþilor explicã interesul deosebit ºi în continuã creºtere al tineretului, al absolvenþilor de liceu pentru facultãþile ºi specializãrile din cadrul Universitãþii
Cine doreste si este interesat poate sa intre in www spiruharet.ro
si sa scrie pe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,solicitind inscrierea.
ASTEPTAM SA NE CONTACTATI
 
multumesc,Mioara