Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

la capsuni

Departamentul pentru Munca în Strainatate informeaza:
Muncitorii sezonieri români din Spania au drepturi certe.
Federatiile sindicale din România si Spania „lucreaza” împreuna Coordonatorul Departamentului pentru Munca în Strainatate, doamna Daniela Nicoleta Andreescu, secretar de stat, a participat la seminarul cu tema „Cooperarea sindicala în domeniul migratiei domestice: munca sezoniera în sectorul agricol”, organizat de Blocul National Sindical, împreuna cu Federatia agroalimentara din sindicatul UGT din Spania, ce a avut loc la Predeal în perioada 15-16 martie 2005.
Seminarul face parte dintr-un proiect european cu titlu omonim si se adreseaza lucratorilor agricoli sezonieri din România si Polonia. Scopul acestui proiect este acela de a informa si forma lucratorii români din sectorul agricol, având ca obiectiv scaderea riscului xenofobiei sau discriminarii de gen. Având în vedere faptul ca tot mai multi români sunt interesati de a lucra în agricultura spaniola ca muncitori sezonieri, consideram ca fiind de maxima importanta cunoasterea de catre acestia a drepturilor si obligatiilor ce le revin. La seminar, au fost dezbatute aspecte concrete ale muncii acestora, precum si aspecte adiacente activitatii lucrative. Asa cum se prevede în Conventia Colectiva din Agricultura din provincia Huelva, saptamâna de lucru este de 6 zile a câte 6 ore si 30 de minute/zi, însumând 39 de ore lucrate efectiv. Grila de salarii pentru anul 2005 la plantat culturi de capsuni este de 33,84 euro/zi; la recoltat capsuni este de 32,45 euro/zi; alte munci, ce au legatura cu plantarea si recoltarea capsunilor, 32,45%, iar munca în magazie, cu 4, 99 euro/ora. De asemenea, muncitorul beneficiaza de plata orelor suplimentare, cu sporuri cuprinse între 75% din valoarea orei normale pentru prima ora suplimentara prestata într-o zi obisnuita de munca si 125% din valaorea orei normale începând cu a doua ora în zilele de sarbatoare. În situatia în care, lucratorul sezonier s-a prezentat la locul de munca si nu i s-a dat de lucru sau i s-a suspendat activitatea în timpul primelor doua ore, acestuia i se va plati 50% din salariu. Daca suspendarea are loc dupa doua ore de la începutul zilei de munca, acesta va primi integral salariul fara a fi permisa recuperarea timpului pierdut. Asigurarea echipamentului de lucru si a uneltelor necesare desfasurarii activitatii revine angajatorului. Daca însa lucratorul aduce uneltele sale(nefiind vorba de utilaje), angajatorul trebuie sa îi plateasca în plus suma de 0,19 euro/zi. În ziua de salariu, angajatorul va înmâna fiecarui lucrator o copie a fisei de salariu în care vor fi prevazute: perioada de munca care se plateste, suma platita si retinerile aferente. Aceasta copie trebuie semnata de catre patron. În cazul în care angajatorul asigura cazarea, aceasta este gratuita, fiind interzis sa se retina din salariu cote pentru cazare. Conditiile de cazare trebuie sa respecte normele sanitare si de igiena prevazute de legislatia spaniola în vigoare si sa îndeplineasc criteriile minime impuse de Ministerul Lucrarilor Publice si Urbanism. În Spania, pentru lucratorii din agricultura exista un Regim Special pentru Securitate Sociala. Acesta se refera la: -înscrierea la Securitatea Sociala, care este responsabilitatea angajatorului, acesta având obligatia de a înscrie lucratorul în Regimul Special Agricol.Ulterior, organele administratiei îi trimit salariatului cupoane de cotizare pentru ca acesta sa efectueze plata corespunzatoare. În cazul în care nu a primit aceste cupoane, trebuie sa le solicite la Securitatea Sociala, acumularea de datorii la sistem va fi vizibila pe întregul teritoriu spaniol. -plata cotei de securitate sociala revine angajatului, efectuându-se la sfârsitul lunii; pentru anul 2005 aceasta este în valoare de 68,83 euro; - retragerea de la Securitatea Sociala revine lucratorului; daca nu solicita retragerea, acesta va acumula datorii la Securitatea Sociala, care îi vor fi reclamate în viitoarele campanii la care va participa în Spania. Acestea sunt câteva din cele mai importante aspecte ce au fost prezentate de organizatorii spanioli ai seminarului. Consideram asemenea manifestari ca fiind de mare importanta pentru cetateanul român care emigreaza temporar în scop de munca, ajutând la îmbunatatirea statutului pe care acesta îl are în tara gazda.